Klik op een logo voor het bijbehorende PDF-document (pagina wordt nog bijgewerkt)

DSD heeft een bioraffinage-proces ontwikkeld waarbij suikers omgezet worden in waardevolle grondstoffen.

Het kan op kleine schaal toegepast worden, zodat producenten in de landbouw- en tuinbouw waarde kunnen toevoegen aan hun product.

Doel van dit tweejarige project is om twee nutrientenstromen (één rijk en één arm aan fosfaat) te combineren voor gebruik in de landbouw. Bedrijfsleven, universiteiten en instituten voeren gezamenlijk onderzoek naar innovatieve mestverwerkingseenheid die de basis vormt van het mest bioraffinage concept.

Wensen uit de markt zijn leidend bij het opstellen van technische en economische specificaties van deze producten.

Doel van dit tweejarige project is om twee nutrientenstromen (één rijk en één arm aan fosfaat) te combineren voor gebruik in de landbouw. Bedrijfsleven, universiteiten en instituten voeren gezamenlijk onderzoek naar innovatieve mestverwerkingseenheid die de basis vormt van het mest bioraffinage concept.

Wensen uit de markt zijn leidend bij het opstellen van technische en economische specificaties van deze producten.

Het gebruik van methanol als brandstof groeit snel, zo’n 8 tot 12 % per jaar. In de vervoerssector zijn er grote voordelen: bij verbranding komen geen schadelijke stoffen vrij. Goed voor de luchtkwaliteit. Bio-methanol wordt gemaakt uit reststoffen en biomassa. De voordelen zijn dan nog groter: geen inzet van fossiele brandstoffen en een sterke vermindering van de CO2-uitstoot.

Heveskes Energy heeft een consortium gevormd onder de naam Lowlands MeOH. In Antwerpen en Rotterdam worden installaties gerealiseerd met innovatieve verrassingstechnologie die ook  in Japan wordt toegepast.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze verpakkingen en producten gaan passen bij een toekomst die gebaseerd is op de biobased en circulaire economie waarbij CO2 reductie, inzet lokale grondstoffen, opwekking biogas en een goed economisch businessmodel een rol spelen?

Hier een concreet voorbeeld t.b.v. ‘Nederland Circulair in 2050’!

De Nederlandse chemie heeft veel plannen voor biobased pilotplants en demofabrieken (zie Chemie Magazine mei).

Maar wat zijn de 4 meest kansrijke richtingen? En welke uitdagingen spelen daarbij?

(Bio)methanol wordt gemaakt van reststromen en biomassa op een economische en relatief kleine schaal. In het project worden rest- en biomassastromen geintegreerd in een gezamenlijk ontwerp. De deelname van de duurzame methanolmarkt bezorgt het project een concurrentievoordeel.

Reeds zijn launching customers in beeld gebracht, terwijl ‘co-siting’ de kapitaalbehoefte verlaagt en opties biedt de installatie te vereenvoudigen.

Bio-based materialen zijn de duurzame toekomst. www.allthings.bio/ presenteert innovatieve bio-based opties voor onder andere catering, kleding, bouw, tuinieren, huishoudens en transport.

Zie ook de Allthings.Bio diashow en de bio-based agenda.

Tekst volgt nog.