• Biomaterialen: een blinde vlek

  30 oktober 2023

  In opdracht van de ministeries van EZK en LNV heeft de Federatie bio-economie een rapport gemaakt over de opbouw van ketens in de sector biomaterialen. […]

  Lees verder

 • Micro-economische Verkenning

  10 februari 2022

  Lees verder

 • Federatie start met micro-economische verkenning

  26 augustus 2021

  De Federatie Bio-economie wil meer inzicht in de succes- en faalfactoren van ondernemers in de bio-economie. Daarom starten wij met een micro-economische verkenning: we gaan […]

  Lees verder

 • Oproep aan formateur en fractievoorzitters

  11 april 2021

  Een nieuw kabinet heeft de sleutel in handen om snel goede stappen te zetten naar een duurzame bio-economie. Biogrondstoffen zijn nodig om de chemiesector en […]

  Lees verder

 • Kabinet moet de regie pakken op het biogrondstoffenbeleid

  27 augustus 2020

  Lees verder

 • Routekaart Nationale Biogrondstoffen

  Eind juni 2020 publiceerde de Stuurgroep Biogrondstoffen de Routekaart Nationale Biogrondstoffen; Naar een groter aanbod en betere benutting. We kunnen in Nederland meer biogrondstoffen beschikbaar […]

  Lees verder

 • Nationaal programma voor bio-based landbouw Brazilië

  Het National Program for Biobased Agricultural Inputs (Programa Nacional de Bioinsumos) is een initiatief van de Braziliaanse overheid om de toenemende vraag naar duurzame, bio-based […]

  Lees verder

 • Inventarisatie van biomassa-reststromen in Noord-Europa

  24 februari 2020

  Recent onderzoek naar de beschikbaarheid van vaste biomassa door Biomass Research laat zien hoeveel houtachtige reststromen voor energiedoeleinden beschikbaar zijn in landen als Zweden, Finland, […]

  Lees verder

 • Onderzoek naar maritieme biobrandstoffen

  22 december 2019

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een project voor het onderzoeken van verantwoorde, maritieme biobrandstoffen goedgekeurd. Naast Solidaridad en het Platform Duurzame Biobrandstoffen […]

  Lees verder

 • Kamerbrief Groeistrategie voor Nederland op lange termijn

  21 december 2019

  Bio-economie is deel van de oplossing! Onlangs heeft Minister Wiebes zijn groeibrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin kondigt hij zes domeinen actie aan. De […]

  Lees verder

 • Bert van Vuuren, Natural Plastics: “We moeten aandacht hebben voor de sociale kant”

  15 december 2019

  “Angst voor verandering ziet diep in de menselijke aard. We schieten snel in de weerstand-modus en gaan meteen allerlei bezwaren opwerpen tegen verandering. Zelfs als […]

  Lees verder

 • The European Green deal: Europa gaat op de schop!

  12 december 2019

  De onlangs aangetreden Europese Commissie laat er geen gras over groeien: de Europese Unie moet ingrijpend veranderen om de klimaatproblematiek aan te pakken. De vandaag […]

  Lees verder