The European Green deal: Europa gaat op de schop!

12 december 2019

De onlangs aangetreden Europese Commissie laat er geen gras over groeien: de Europese Unie moet ingrijpend veranderen om de klimaatproblematiek aan te pakken. De vandaag gepresenteerde Europese Green Deal belooft een klimaatwet met ambitieuze doelstellingen: 50 tot 55% reductie in 2030 ten opzichte van 1990 en klimaatneutraal in 2050.

Die reductie moet bereikt worden door aanpassing van het emissiehandelssysteem (ETS). Het aantal beschikbare emissierechten gaat verder en sneller omlaag waardoor de CO2-prijs zal stijgen. Dat betekent een enorme omslag voor de industrie: aanzienlijk minder broeikasgassen uitstoten. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld Europese staalbedrijven moeten sluiten omdat ze de concurrentie niet aankunnen met bedrijven uit landen die een minder ambitieus beleid voeren, wordt het handelsbeleid aangepast. Er komt een heffing op producten die niet schoon geproduceerd zijn. Dat is een radicale, doeltreffende maatregel die innovatieve bedrijven enorme kansen biedt. Maar het is niet alleen de industrie die moet veranderen. Het landbouwbeleid wordt herijkt om duurzaamheid voorop te stellen, hetzelfde geldt voor de bouw, de visserij, het transport en het investeringsbeleid van de EU. De EU zet in op een circulaire economie.

Volgens verantwoordelijke Eurocommissaris Frans Timmermans gaan we het allemaal merken. Meer recyclen en hergebruiken, reizen met het openbaar vervoer of met elektrische auto’s, huizen energieneutraal en het energielabel wordt strenger. Dat kost geld, maar we krijgen er schonere steden, meer biodiversiteit, meer bossen en onder meer beter transport voor terug. In de plannen is aandacht voor compensatie voor mensen met lage inkomens en voor lidstaten die minder te besteden hebben.

De Europese Green deal is een ambitieuze start. Een goed begin. Maar de uitwerking zal niet eenvoudig zijn. En ja, er moet ook nog een klimaatpact komen. De Europese Commissie wil nadrukkelijk stakeholders betrekken bij de verdere uitwerking van plannen. Als we dan toch nog wat willen toevoegen aan dit mooie pakket van maatregelen: iets meer aandacht graag voor de opslag van CO2 in materialen, bijvoorbeeld voor de bouw of in bioplastics. Dat is goed voor het klimaat en goed voor de innovatieve industrie. Zie ons visiedocument ‘Kansen voor ketens’.

Lees hier het document van de Europese Commissie ‘The European Green Deal’.