Kamerbrief Groeistrategie voor Nederland op lange termijn

21 december 2019

Bio-economie is deel van de oplossing!

Onlangs heeft Minister Wiebes zijn groeibrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin kondigt hij zes domeinen actie aan. De eerste vier hebben betrekking op de arbeidsmarkt, het onderwijs en kennis. De vijfde op mobiliteit en de laatste op de drie grote transities bepalend zijn voor deze tijd. Het gaat om de transitie naar een CO2-arme economie, de energietransitie en de omslag naar een circulaire economie. De energiesector, de industrie en de landbouw krijgen hiermee te maken. Als Nederlandse bedrijven toonaangevend en innovatief zijn versterkt dat ons verdienvermogen én het draagt bij aan verduurzaming in andere landen.

Het kabinet: “Transities benutten”

Nederland bevindt zich in een goede uitgangspositie, aldus het kabinet. We hebben een gunstige ligging aan zee, een niet te steile zeebodem zodat de industrie in de havens gemakkelijk aangesloten kan worden op wind op zee. Daarnaast hebben we door de gasinfrastructuur veel kansen om CO2 op te slaan. Het kabinet wil de drie transities integraal aanpakken.

Bio-economie biedt Kansen

De Federatie bio-economie onderschrijft de noodzaak om de transities gezamenlijk op te pakken. We moeten allereerst kijken naar onze grondstoffen. Biogrondstoffen zijn vaak goed herbruikbaar en bewerking vraagt minder energie dan fossiele grondstoffen. De kennis rondom de bio-economie ontwikkelt zich snel. De chemie, maar ook andere sectoren zoals de textiel of de bouwmaterialen zitten te wachten op duurzame grondstoffen van biologische oorsprong. Door het gebruik van biogrondstoffen uit planten of bomen in de bouwsector, kan CO2 opslagen worden. Suikerbieten bijvoorbeeld die omgezet worden naar biokunststoffen zijn een soort stofzuiger voor de atmosfeer. Bij de groei neemt de suikerbiet CO2 uit de lucht op. Als bij het transport en de verwerking van suikerbieten tot biomaterialen de CO2 uitstoot lager is dan in de biet is opgeslagen, is dat een netto CO2-winst. Groene of biogrondstoffen zijn de sleutel voor een innovatieve, duurzame en CO2-neutrale economie. Daar zetten we graag onze schouders onder.

Lees hier de brief Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn.