Nationaal programma voor bio-based landbouw Brazilië

Het National Program for Biobased Agricultural Inputs (Programa Nacional de Bioinsumos) is een initiatief van de Braziliaanse overheid om de toenemende vraag naar duurzame, bio-based oplossingen voor de landbouw tegemoet te komen.

Het programma, ook wel het Bio-inputs Program genoemd, is ontwikkeld om de innovatiebehoeften voor gewassen, veeteelt, aquacultuur en bosbouw te voorzien. Het doel is het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe oplossingen, het creëren van nieuwe banen en inkomen, en het verbeteren van het levensonderhoud van boeren en andere belanghebbenden uit verschillende segmenten van de landbouwsector.

Door middel van het duurzaam verkennen van het potentieel van de Braziliaanse biodiversiteit kan de afhankelijkheid van geimporteerde inputs verminderd worden en het aanbod van grondstoffen voor uitgebreid worden. Hierbij zal een bio-economische visie gehanteerd worden, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van het gebruik en de perceptie van natuurlijke, duurzame hulpbronnen.

Het programma zal geleid worden door het Braziliaanse Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Voedselvoorziening (MAPA) en betrekt verscheidene belanghebbenden uit zowel de publieke als de private sector. Lees hier meer over het programma (Engels).

Zie ook: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/bioinsumos/material-para-imprensa (Braziliaans-Portugees en Engels)