Routekaart Nationale Biogrondstoffen

Eind juni 2020 publiceerde de Stuurgroep Biogrondstoffen de Routekaart Nationale Biogrondstoffen; Naar een groter aanbod en betere benutting.

We kunnen in Nederland meer biogrondstoffen beschikbaar maken. We kunnen meer biogrondstoffen produceren, we kunnen aanwezige reststromen uit de industrie, landbouw, bos, natuur en openbare ruimte beter benutten. En we kunnen het gebruik van in Nederland aanwezige biogrondstoffen optimaliseren.

Een groter aanbod van biogrondstoffen is echter alleen verantwoord in combinatie met aandacht voor beter bodembeheer en voor natuur en biodiversiteit. Dat kan lukken als er voldoende daadkracht en commitment is. Deze routekaart schetst de mogelijkheden, maar ook de dilemma’s en is zo een handreiking om keuzes te maken. Zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven.

Download de Routekaart hier

En lees hier de Aanbiedingsbrief