Roel Bol (1950) heeft een lange staat van dienst binnen de Rijksoverheid op het gebied van volksgezondheid, milieu, landbouw en economie. Het grootste deel van zijn loopbaan was hij werkzaam bij het ministerie van Landbouw, waar hij verschillende directeursfuncties vervulde (o.a. dir. Kabinet, dir. Visserij, dir. Industrie en Handel. Vanaf 2004 heeft hij zich intensief bezig gehouden met de biobased economy. Als eerste land publiceerde Nederland in 2007 een integrale overheidsvisie op de biobased economy.

In 2009 werd Roel benoemd tot programmadirecteur Biobased Economy.
De relatie tussen overheid en bedrijfsleven heeft altijd zijn aandacht gehad,met thema’s als innovatie, internationale concurrentiekracht en duurzaamheid. Samen met een groot netwerk van bedrijfsleven, overheden, wetenschappers en maatschappelijke organisaties wist hij de  transitie naar een biobased economy op de kaart te zetten.
Kernwoorden bij Roel zijn: verbinden, netwerken, creativiteit en communicatie.
Bij de Rijksoverheid is hij inmiddels met pensioen, maar hij zet zich graag in voor de Federatie