Europese Duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa

21 juni 2018

Er komen Europese duurzaamheidscritera voor de bij- en meestook van vaste biomassa in kolencentrales. Na jarenlange discussie is hierover in Brussel een akkoord bereikt. Hieronder een infographic van AFBIOM met een overzicht van de eisen. Uitzonderingen zijn er voor centrale kleiner dan 20 MW. Lidstaten kunnen nog eigen criteria blijven toepassen. Dat is relevant voor Nederland waar al duurzaamheidscriteria gelden voor de bij- en meestook van biomassa.