Meld je aan en kom naar de Startbijeenkomst op 28 augustus bij EZ!

17 augustus 2017

 

Op 28 augustus vindt de Startbijeenkomst van de Federatie Bio-economie Nederland plaats. Alle bedrijven, onderzoekers en organisaties die zich hebben aangemeld bij de Federatie zijn welkom! Dat geldt ook voor bedrijven, organisaties enz, die er nog over denken zich aan te sluiten.

 

Werkprogramma

 Voor de Federatie is de startbijeenkomst belangrijk. Allereerst om gezamenlijk na te denken over het werkprogramma. We hebben veel waardering ontvangen over onze visie en onze aanpak. Maar wat gaan we doen? Wij hebben een lijst met voorstellen (zie het programma onder de knop Startbijeenkomst), en we willen graag horen welke U het belangrijkste vindt. De omvang van ons werkprogramma hangt uiteraard ook af van de financiering. We werken met crowd funding. Op 28 augustus maken we de stand van zaken, ofwel ons budget bekend, maar tot nu toe gaat het nog niet erg hard. We hebben wel toezeggingen voor bijdrages in kind: veel aangeslotenen willen ook meehelpen om iets van de Federatie te maken. Daar we natuurlijk erg blij mee zijn!

 

Werkwijze

Op de agenda van de Startbijeenkomst staat ook de werkwijze van de Federatie. We willen zeker stellen dat iedereen die zich aangesloten heeft bij de Federatie ook in gelegenheid is zijn of haar stem te laten horen. Dat is voor ons belangrijk. In de gesprekken die we tot nu gevoerd hebben en de reacties die we krijgen blijkt ook dat alle ervaringen en inzichten waardevol zijn (kijk voor voorbeelden onder nieuwsberichten op de website). Maar we moeten ook kunnen besluiten en slagvaardig zijn. Hoe we dat willen doen, kunt U ook lezen in het programma voor de startbijeenkomst.

 

Met dank aan…

Wij zijn blij met de steun van het ministerie van EZ. Voor de gastvrijheid en voor de bereidheid van Maarten Camps, SG van het ministerie van EZ om een openingswoord uit te spreken. Ook vanuit het ministerie van I&M wordt een bijdrage verzorgd. Wie dat zal zijn is nog onduidelijk, maar we zijn ingenomen met de betrokkenheid van I&M. We bedanken op voorhand ook alvast Ruben Maes die de rol van middagvoorzitter op zich neemt. Met zijn optreden zijn we in ieder geval verzekerd van een levendige middag met een goede discussie.

En tenslotte: we bedanken alle bedrijven, organisaties, samenwerkingsverbanden, consultants, onderzoekers en onderwijsinstellingen die zich hebben aangesloten bij de Federatie. Jullie vertrouwen en enthousiasme is voor inspirerend!

Dorette Corbey, Roel Bol en Hans Langeveld