Micro-economische Verkenning

10 februari 2022

Micro-economische Verkenning Bio-economie: exit-strategie fossiel nodig. 

Ondernemers die werken met biogrondstoffen hebben vaak moeite hun businessmodel rond te krijgen, omdat fossiel als grondstof nog steeds dominant is. Tegen die dominantie is moeilijk op te boksen. Dat is een van de conclusies uit de Micro-economische Verkenning Bio-economie die op initiatief van de Federatie Bio-economie Nederland (FNB) en met steun van het ministerie van LNV werd uitgevoerd. Doel van de verkenning is om de succes- en faalfactoren van ondernemers die werken met biogrondstoffen in kaart te brengen. Voor deze verkenning hebben we input opgehaald bij 66 ondernemers en 14 organisaties. De FBN heeft deze verkenning uitgevoerd in samenwerking met Ton Voncken van Bio Transitie Consultants. 

Naar aanleiding van de verkenning roept de FBN het ministerie van LNV op om werk te maken van een biogrondstoffenbeleid.