Na de startbijeenkomst…….

5 september 2017

 

Na de start bijeenkomst hebben een verslag gemaakt en dit rondgestuurd naar alle contactpersonen op onze lijst van aangeslotenen en naar een aantal belangstellenden. We zijn ook meteen begonnen met ‘belemmeringen ophalen’. Op de startbijeenkomst werd afgesproken dat we alle deelnemers aan de Federatie vragen wat de belangrijkste belemmeringen zijn voor de ontwikkeling van de bio-economie. Dat kan van alles zijn: onvoldoende kennis, te weinig perspectieven voor de afzet van biobased producten, onzekerheid over beschikbaarheid van grondstoffen, onzekerheid over duurzaamheid van grondstoffen, gebrek aan financiering enz. Alle contactpersonen zijn gemaild met het verzoek om de belangrijkste belemmering voor hun bedrijf of organisatie te benoemen. We hebben inmiddels zo’n 10 antwoorden – en we hopen er nog veel meer te krijgen!

 

‘Belemmeringenbalans’

Eind september maken we de balans van de belemmeringen op. Dan kunnen we ook bepalen wat de Federatie kan doen om de belemmeringen (te helpen) wegwerken en de klankbordgroepen oprichten. Begin oktober heeft de Federatie hopelijk ook een voltallig bestuur en zijn de Wetenschappelijke Raad en de Raad voor Duurzaamheidsvraagstukken klaar om aan de slag te gaan. Afhankelijk van de gerapporteerde belemmeringen richten we ook een Raad voor Financieel-economische vraagstukken in.

 

Showcases

Showcases etaleren was ook een van de prioriteiten. Dus wie een showcase heeft kan deze in pdf-vorm sturen naar de Federatie (zie onder ‘contact’ voor emailadres). Op de website hebben we linksonder alvast een blok ‘Showcases’ gemaakt. Daar is ook een link gemaakt naar een Europese lijst met showcases. Er zijn vast nog andere lijsten – ook die kunnen we linken.

 

Een gezamenlijk beeld

 Een nieuwe visie maken is niet echt nodig omdat er zoveel is nagedacht en er al goede visies liggen. Deze zijn te vinden op deze website. Maar op de startbijeenkomst werd wel vaak gepleit voor een gezamenlijk beeld. Dat is zeker nodig, ook om het enthousiasme voor de bio-economie uit te dragen. Om zo’n beeld in tien of vijftien regels of in een plaatje te kunnen vatten moeten we ons een voorstelling maken van de toekomst. Is Nederland in 2030 een agro-industrieel land, en hoe ziet dat er dan uit? Welke rol is er voor grootschalige initiatieven, welke rol voor kleinschaligheid? Wat betekent dat voor het onderwijs, voor de werkgelegenheid, voor de havens, voor reststromen, voor onze ecosystemen? Halen we grondstoffen vooral uit Noord-West Europa, uit heel Europa of zijn de ketens van de bio-economie vooral mondiaal. En hoe ziet Nederland in 2050 eruit als de duurzame bio-economie allang vanzelfsprekend is? Ook over het gezamenlijk beeld gaan we de contactpersonen binnenkort bevragen, maar wie nu alvast inspiratie heeft kan het ons laten weten!