Startbijeenkomst 28 augustus bij ministerie van EZ

5 juli 2017

Op 28 augustus 2017 organiseren wij de startbijeenkomst van de Federatie Bio-economie Nederland. De bijeenkomst vindt plaats bij het ministerie van EZ (Veegenszaal) en begint om 13.00. Na afloop is er een borrel op de toekomst van de bio-economie. Voor de bijeenkomst wordt iedereen die zich heeft aangemeld bij de Federatie uitgenodigd. Het programma van de bijeenkomst wordt nader bekend gemaakt. In ieder geval willen we het voorlopig werkprogramma van de Federatie bespreken en na discussie vaststellen. Daarnaast willen we onze beoogde werkwijze voorleggen en inventariseren wie waar aan mee wil doen of bij betrokken wil zijn. Voorafgaand aan de bijeenkomst sturen we meer informatie op.

Wij hopen zoveel mogelijk bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s, branche-organisaties of andere betrokkenen te kunnen begroeten! En uiteraard zijn we het ministerie van EZ alvast erkentelijk voor de gastvrijheid!

Dorette Corbey, Roel Bol, Hans Langeveld