De Federatie Bio-economie Nederland heeft studenten veel te bieden. Op onze website vind je interessante links naar bedrijven, naar kennis en naar beleid. Zo krijg je gemakkelijk een overzicht wat de bio-economie inhoudt en wie waar mee bezig is. En zo leer je de mensen achter de bio-economie kennen.

Studenten hebben de Federatie Bio-economie Nederland ook veel te bieden: up-to-date kennis, inzicht in nieuwe markten, enthousiasme en veel jonge energie! De Federatie Bio-economie Nederland wil permanent met studenten in gesprek zijn. Een eerste initiatief was een verzoek aan studenten van de WUR om een beeld van de bio-economie 2040 te schetsen. Dit verzoek kwam voort uit de startbijeenkomst waar besloten is te werken aan een gezamenlijk beeld van de bio-economie. Hoe ziet de bio-economie eruit in pakweg 2040? wat betekent dat voor Nederland, voor de inrichting van ons land, voor de verhouding stad en platteland? Staat de bio-economie voor kleinschalige landbouw of voor moderne high tech industrie? Of voor een combinatie van beide?

Perifere revolutie!

Het antwoord van studenten is interessant: de bio-economie in 2040 wordt gedreven door de regio’s die nu ‘perifeer’ zijn. Om de bio-economie een impuls te geven zijn groeipolen nodig – grootschalige verwerking en bewerking van biomassa tot tussenproducten en producten. Het ligt voor de hand deze groeipolen te situeren in gebieden met een groot biomassa-aanbod. Dat zijn de perifere regio’s. In die regio’s is de bio-economie een sterke impuls voor sociaal-economische groei: een perifere revolutie.

Om dit mogelijk te maken is technologie-ontwikkeling nodig en een krachtig overheidsbeleid, ook op EU-niveau. Europa moet de vage actieplannen achter zich laten en concrete doelen benoemen. Bijvoorbeeld 40% van de op fossiele grondstoffen gebaseerde materialen en chemische producten moet in 2040 biobased zijn.

 

lees hier het volledige rapport: Policy Report ACT WUR 2018

bekijk hier de tekening van de perifere revolutie:tekening periphery revolutie

We bedanken de studenten van de WUR en hun begeleiders voor hun inzet!

Wil je ook een bijdrage leveren? Of wil je reageren op het rapport van de WUR? Neem contact op via contactformulier op deze website!