Om verbeteringen zo snel en zo goed mogelijk te realiseren werkt de Federatie samen met de overheid, partnerorganisaties (en het SER Energieakkoord). De Federatie Bio-economie Nederland

  • Adviseert de overheid, op eigen initiatief, maar ook op verzoek.
  • Organiseert bijeenkomsten rondom actuele thema’s
  • Brengt bedrijven uit verschillende sectoren bij elkaar, evenals kennisinstellingen en bedrijven
  • Werkt aan bundeling en verspreiding van kennis
  • Werkt aan vergroting van maatschappelijk vertrouwen
  • Zet zich in voor goede voorwaarden om markten voor biobased producten te ontwikkelen

 

Lees hier het verslag van de startbijeenkomst! 
Lees hier wat de prioriteiten in het werkprogramma zijn.