Wetenschappers zijn actief in het debat over de bio-economie. Vanuit verschillende uitgangspunten en invalshoeken komen ze soms tot conclusies die diametraal tegenover die van collega-onderzoekers staan. Daarmee komt de wetenschap verder. En daarmee komt de samenleving verder. Kennis vanuit diverse disciplines is nodig om de transitie naar een bio-economie te begeleiden.

De Federatie Bio-economie Nederland wil een Wetenschappelijke Raad samenstellen. Mocht u belangstelling hebben om toe te treden tot deze Raad, of wilt u ons attenderen of een goede kandidaat, dan kunt u dat melden (zie onder contact: contactformulier, onderwerp: wetenschap). Eind augustus wordt de samenstelling bekend gemaakt.