Hans Langeveld (1961) is opgeleid als landbouwkundig ingenieur aan de universiteit van Wageningen. In zijn vroege carriëre werkte hij aan vraagstukken rond voedselproductie en landgebruik bij de economische faculteit van de Vrije Universiteit (SOW-VU); later specialiseerde hij zich in duurzame landbouw bij het Wageningen Universiteit en Research Centre. Hij ontwikkelde zich tot een kwantitatief maar toegepaste onderzoeker op het gebied van landgebruik, nutriëntenbeheer en klimaat (broeikasgasemissies). Deze kennis zet hij in bij het analyseren van vraagstukken rond duurzame bioenergie en biobased economie.

In 2008 begon Hans een bedrijf (Biomass Research) dat werkt voor overheden, bedrijven en NGOs. In de afgelopen jaren heeft hij als onderzoeker en auteur bijdragen geleverd aan complexe vraagstukken rond biomassa, biobased economie en duurzaam landgebruik. Hans houdt veel presentaties en is auteur van boeken op het gebied landbouwsystemen, biomassa en biobased economie.