De Federatie legt verantwoording af over activiteiten en inhoudelijke keuzes, en is financieel transparant. Aansluiting bij Federatie is de eerste twee jaar gratis, al zijn donaties welkom; er is geld nodig voor de uitvoering van het werkplan. Na twee jaar wordt een contributiesysteem overwogen, waarbij gestreefd wordt naar zo laag mogelijke contributies.