Bio Treat Center was het snel eens: samenwerken is gewoon goed!

17 juli 2017

Alle oprichters van Bio Treat Center in Venlo sluiten zich aan bij de Federatie

Het Bio Treat Center (BTC) is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, provincie Limburg en kennis/onderwijs partners in Zuid-Nederland. Doel is de verbinding maken tussen ruwe biomassa en hoogwaardige producttoepassingen. Open innovatie is hierbij het sleutelwoord.

Het Bio Treat Center is gevestigd op de Brightlands Campus Greenport Venlo. De open innovatie is gericht op pretreatment en bioraffinage van primaire biomassa en reststromen om verdere verwerking mogelijk te maken. Dat maakt versnelling mogelijk: de time-to-market kan aanzienlijk verkort worden door voorbewerking van biomassa tot een hoogwaardig halffabrikaat.

Ton Voncken van Bio Treat Center over aansluiting bij de Federatie Bio-economie Nederland: “Eigenlijk hadden we er geen discussie over. We waren het snel eens dat het bundelen van krachten gewoon goed is. Samenwerking zoeken we binnen het BTC, maar ook daarbuiten. We staan in het veld, midden tussen de ketenpartners die de business ontwikkelen. Maar we hebben ook behoefte aan doorvertaling van onze ervaring naar beleid en politiek. Bundeling van krachten is dan essentieel. Wij staan pal achter de bio-economie maar in de praktijk is het al moeilijk genoeg om business te ontwikkelen. Dus, ja, we verwachten veel van de Federatie! En wij zijn zeker gemotiveerd om hier vanuit het Bio Treat Center een bijdrage aan te leveren en het een en ander te organiseren”.

De oprichters van het Bio Treat Center zijn vijf bedrijven: NewFoss uit Uden, Grassa uit Eersel, Eco-Makelaar uit Venray, Hofmans uit Milsbeek en Ingenia uit Eindhoven.