BioBOost: Brabantse high tech en agro-food expertise leiden tot mooie dingen

11 december 2017

“We zijn geen formele organisatie, maar we doen veel”, zegt Ella van Melis, coördinator van BioBOost. “BioBOost is geen juridische entiteit, we hebben geen kantoor, geen directeur, geen bakken met geld, geen eigen logo en geen communicatiebudget. Dat is misschien een nadeel, maar onze werkwijze heeft zeker ook voordelen. Want we zijn wel flexibel, we moeten het hebben van ons netwerk en werken samen met andere organisaties in Noordoost en Zuidoost Brabant. We zijn ook snel en hebben deelnemers aan projecten ook meteen aan tafel.”

Food Tech Brainport

Als onderdeel van het Brabantse Agrofood innovatieprogramma wordt BioBOost gesteund door de provincie. BioBOost werkt vanuit de regio. En dan kom je in de Brainportregio al snel bij de high tech uit. Ella van Melis “Juist de crossover tussen high tech en agrofood reststromen levert interessante biobased innovaties op. We zijn bezig met mildescheidings- en extractietechnologie – dat is van groot belang voor de ontwikkeling van de biobased economie. Hier in Helmond op Food Tech Brainport kijken we naar verwaarding van groene reststromen: wat zit erin en kunnen we het eruit halen? En zo ja, wat kun je er dan mee doen? We helpen ondernemers om business te maken met behulp van innovatieve technologie om agro en food reststromen te scheiden en te verwerken.

Marktontwikkeling

Als business developpers staan we dicht bij de praktijk. De vraag moet vanuit het bedrijfsleven zelf komen. Soms helpen we met subsidie, maar daar zit altijd wel een eind aan. Het moet gaan om business (technologie en product) waar op de markt geld mee te verdienen valt. Dan helpen we mee met marktontwikkeling, bijvoorbeeld door bedrijven bij elkaar te brengen. We merken soms nog wel eens dat er een geweldige technologie bedacht is, maar dat er niemand op zit te wachten. Dan denken we mee.”

Regelgeving

Regelgeving is trouwens ook nog wel eens een belemmering, aldus van Melis. “Het gaat dan om afvalregels – het is niet altijd duidelijk of iets afval is of niet. Soms gaat het ook om lokale regels: een gemeente wil bijvoorbeeld een bedrijf of een activiteit niet op een bepaalde plaats hebben. En we zijn bijvoorbeeld ook bezig met hennep. Dan krijg je opeens te maken met opiumwetgeving. We willen graag de experimenteerruimte om met nieuwe dingen aan de slag te gaan. Maar we merken zeker een verbetering, ook bij RVO, daar is men nu pro-actiever en meer coöperatief.”

Groter netwerk

“Aansluiting bij de Federatie is voor ons goed. Een nationaal netwerk is goed voor uitwisseling van kennis en ervaring. We hopen ook dat we problemen en belemmeringen via de Federatie onder de aandacht te brengen bij verantwoordelijke ministeries. Gezamenlijk los je problemen makkelijker en vooral sneller op!”