Brief aan minister Wiebes

10 januari 2018

De Federatie Bio-economie Nederland heeft onlangs een brief verstuurd aan Minister Wiebes. Er staat veel te gebeuren. Het regeerakkoord omschrijft klimaatbeleid als urgent én veelomvattend. Terecht, want de tijd dringt en het vervoersysteem, de energievoorziening, het landgebruik en de industrie zullen ingrijpend moeten veranderen. De klimaatuitdaging biedt kansen voor Nederland; ons land kan met zijn innovatief vermogen een forse bijdrage leveren aan de wereldwijde transitie. Nederlandse ondernemers zijn gemotiveerd om nieuwe wegen in te slaan en zij dragen zo bij aan een gezonde economische groei. Veel ondernemers zijn ook aan de slag gegaan met nieuwe producten (PEF-flessen, biolaminaat, bio-isolatieplaten) en met nieuwe materialen (bio-kunststoffen). Het blijkt dat deze bio-producten vaak betere eigenschappen hebben dan de fossiele varianten. De transitie naar een bio-economie vraagt grote investeringen, ontwikkeling van nieuwe technologie en maatschappelijke acceptatie. Nederland heeft de kennis, de infrastructuur en een ideale mix van bedrijvigheid in de sectoren agro, chemie, materialen, bouw, logistiek, afval, water, energie, visserij en voeding om koploper te zijn.

Het investeringsklimaat voor de bio-economie is echter nu niet goed genoeg. De Federatie Bio-economie doet de minister een aantal aanbevelingen die het investeringsklimaat snel kunnen verbeteren.

Lees hier de volledige brief met aanbevelingen