Chemport Emmen en Green PAC: de bio-economie werkt!

27 maart 2018

 

“Onze geschiedenis van de landbouw, de maakindustrie en bulkchemie komt samen in de bio-economie.”

 

De regio Emmen heeft veel pluspunten: zo’n 20.000 hectare landbouwgrond, een innovatieve maakindustrie, veel kennis op het gebied van biochemie en onderwijs dat gericht op de industrie van vandaag en van morgen. “Ondernemers en onderwijsinstellingen in het Noorden kloppen zich niet voortdurend op de borst, maar hier gebeuren echt interessante dingen”, zegt Daan Borjeson. Hij is betrokken bij Green PAC, een initiatief van NHL Stenden en Windesheim, en een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten. Daarnaast is Borjeson verbonden aan Chemport Emmen, onderdeel van Chemport Europe en een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden op het gebied van de groene chemie.

Bio fietsbrug

Borjeson:  “Ik kan wel wat voorbeelden geven. Met Green PAC zijn we betrokken bij het ontwerp en de ontwikkeling van een fietsbrug van bio-composieten. De bio-composiet die we gebruiken is minstens zo sterk als staal en is gebaseerd op vlas en diverse harsen. Helemaal bio. Het project wordt in samenwerking met een consortium van bedrijven uitgevoerd. Hier wordt kennis die in ruim honderd jaar is opgebouwd in deze regio weer ingezet om bij te dragen aan vergaande verduurzaming en vernieuwing. Green PAC richt zich ook op de bouw: hoe kunnen we bouwmaterialen vergroenen? Beton heeft een forse CO2 footprint, ook dat moet anders kunnen bijvoorbeeld met bio-composiet.”

Kunststof uit biomassastromen

Een ander voorbeeld: BioBTX, een plastic dat niet uit fossiele grondstoffen wordt geproduceerd maar uit biomassastromen. Je krijgt dan precies dezelfde samenstelling als het huidige PET. Dat heeft een groot voordeel want PET-flessen kunnen alleen gerecycled worden in aparte stromen. Ons materiaal voor duurzame PET is samen met het fossiele PET recyclebaar. Dat maakt recyclen van drankverpakkingen in de praktijk veel eenvoudiger: beide stromen gaan in hetzelfde proces. Onze grondstoffen leiden ook tot minder CO2-uitstoot bij de productie en de materialen zorgen ervoor dat CO2 wordt vastgehouden of opgeslagen. Omdat er voorlopig nog PET-flessen op de markt blijven, zijn we een goede aanvulling op bijvoorbeeld de PEF-flessen van Avantium.

Circulair plastic

Wij brengen, in samenwerking met Greenlincs, de agro- en de chemiesector bij elkaar. Dat gaat soms nog moeizaam, vaak om allerlei praktische redenen. De Chemie werkt 24/7 en heeft continue grondstoffen nodig. Dat is een probleem voor de seizoensgebonden agrosector. Maar ook hier zijn er goede voorbeelden. Zo is er een initiatief van de lelietelers. De lelieteelt staat bekend als een vervuilende tak van de landbouw, onder andere vanwege het pesticidegebruik. Om de lelies te beschermen tegen nachtvorst word de grond tot ijsheiligen (half mei) afgedekt met landbouwplastic. Dat lelijke plastic in het landschap ziet er niet uit. Maar we hebben er iets op gevonden. Van het afval van de lelies kunnen we een afbreekbaar plastic maken. Dit plastic beschermt de lelies tegen de vorst en breekt ook langzaam af waarbij voedingsstoffen in de bodem komen. Een prachtig circulair concept. En het werkt!

Banen!

De Federatie Bio-economie is volgens Daan Borjeson een mooi initiatief: “Samen kunnen we de transitie versnellen, met meer partijen kan je een vuist maken! Als ik jullie website lees dan hebben we het over hetzelfde, wij komen dezelfde dingen tegen. En hier in Drenthe, Groningen en Friesland zien we dat het werkt. De provincies werken mee, ook de lokale overheid. We zien dat de biobased economie banen oplevert. Vroeger was het ‘hier opgeleid en dan werken in het Westen’, nu zie je jongeren hier werk vinden. En dan hebben we het niet alleen over HBO-ers, maar ook over MBO-ers. En er is trouwens heel veel profijt als MBO en HBO samenwerken. Je kan wel dingen bedenken, maar als je meteen ‘maken’ of ‘doen’ erbij betrekt, dan kom je veel sneller tot resultaten. En nog beter ook!