ECN: “Wij willen impact hebben en dat kan met de Federatie”

24 augustus 2017

 

Nee, het was geen appeltje-eitje. ECN is geïnteresseerd in ons initiatief, Martin Scheepers en Jaap Kiel hadden onze website goed bestudeerd. Maar ze hadden veel vragen. De uitkomst was positief: ECN sluit zich aan en wil bijdragen aan het succes van de Federatie. Verslag van een gesprek op een Haarlems terras.

 

Kansen beter benutten

“Wat kan de Federatie Bio-economie bijdragen, er zijn al zoveel initiatieven?”, is de eerste vraag van Martin Scheepers. “De Federatie wil een gezamenlijk geluid laten horen naar het nieuwe kabinet”, antwoordt Roel. “Er is een noodzaak om het investeringsklimaat voor de bio-economie snel te verbeteren, en dat kan! Het is nu het moment om met een brede groep van bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s de bio-economie op de kaart te zetten, en te pleiten voor een beter beleid.”

Dorette: “Uit alle gesprekken die we tot nu toe gevoerd hebben komt hetzelfde beeld naar voren: er zijn volop kansen, maar die worden nog niet voldoende benut. Er is onzekerheid over de markt voor biobased materialen en producten, er zijn terechte vragen over duurzaamheid. De Federatie wil bijdragen aan een goed beleid voor marktontwikkeling, maar ook aan het publieke debat. Want zonder focus op duurzaamheid, op ecosystemen en op de sociale aspecten komen we nergens”.

 

Zeewieren

“We moeten het debat over duurzaamheid verschuiven“, zegt Jaap Kiel. “In plaats van voor of tegen biomassa in kolencentrales moeten we kijken naar wat we nodig hebben in 2050. Dat lijkt ver weg, maar als we de technologie op orde willen hebben moeten we nu beginnen. Kijk naar zeewieren bijvoorbeeld. Daar is nog zoveel onderzoek nodig. Welke wieren zijn geschikt, hoe kan je ze het beste telen, hoe vaak kan je oogsten en hoe kan je dat doen zonder verstoring van ecosystemen? Daar is veel werk te doen. Als we ons gezamenlijk richten op het beantwoorden van die vragen hebben we echt wat in handen.”

 

Impact door samenwerking met bedrijven

Wat kan ECN bijdragen? Scheepers: “Onze missie is in vier woorden samen te vatten: wij willen impact hebben. Dat doen we door samen te werken met bedrijven. Want daar moet het gebeuren. We zien dat bedrijven vooruit willen, maar ook nog vragen hebben. De Federatie is een goed initiatief dat bedrijven uit meerdere sectoren bij elkaar brengt en ook de kennisinstellingen. Goed dat jullie ook de tegenspraak van NGO’s zoeken. ECN kan feiten en expertise aandragen, en dat doen we graag. In de Wetenschappelijke Raad, in klankbordgroepen of in de Raad voor Duurzaamheidsvraagstukken, dat maakt niet uit. Het gaat ons om de impact.”