EU publiceert update bio-economie strategie

12 oktober 2018

De bio-economie is nodig om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Daarnaast creëert de bio-economie een miljoen nieuwe banen, en draagt de bio-economie bij aan duurzame land- en bosbouw.  Duurzaamheid is daarbij niet alleen een verplichting maar ook een kans. Nieuwe acties zijn nodig. De bio-economie is een essentieel onderdeel van de circulaire economie.

Aan de strategie liggen nieuwe analyses ten grondslag. Voorbeelden genoeg. Gebruik van hout in plaats van beton in de bouwsector brengt een aanzienlijke reductie van broeikasgassen. De bio-economie draagt bij aan plastic-vrije oceanen. Voedselverspilling kan radicaal verminderen.

Amsterdam

Steden en regio’s hebben een grote rol in de bio-economie. De stad Amsterdam schat in dat betere recycling van hoogwaardige organische reststromen 150 miljoen Euro kan opleveren, maar ook 1200 banen en 600.000 ton CO2 reductie per jaar.

 

lees hieronder de EU bio-economy strategy

bio-economie strategie 2018