European Bioeconomy Alliance: een Europese strategie is nodig

29 september 2017

De Europese Alliantie voor de Bio-economie (EUBA) pleit voor een nieuwe strategie. Vijf prioriteiten zijn benoemd. EUBA vindt allereerst dat de circulaire economie onderdeel moet zijn van het het EU beleid: van land- en bosbouw tot industriebeleid, klimaatbeleid, en onderzoek & innovatie. Alleen dan kan er voldoende aandacht zijn voor duurzame biomassa en de optimale benutting van reststromen. Een integrale strategie focust op beschikbaarheid van reststromen waardoor ook de afhankelijkheid van importen vermindert.  Daarnaast moet er aandacht komen voor financiering: er is meer geld nodig en bestaande initiatieven zoals Biobased Industries Joint Undertaking moeten voortgezet worden.

Markten

De markt voor biobased is nog onvoldoende ontwikkeld. Daarom wil EUBA meer stimulansen om biomassa optimaal te benutten binnen bestaande productieketens, zoals bouwmaterialen, verpakkingen, auto’s enz. Dit kan door de verpakkingsrichtlijn aan te passen, de kaderrichtlijn afval en bijvoorbeeld de ecodesignrichtlijn.

Om markten te ontwikkelen is het belangrijk te leren van het Bioprefered programma van de VS. De USDA heeft 2250 producten als biobased gecertificeerd. De Amerikaanse ervaring is dat de aanbestedingen van overheid belangrijke stimulansen zijn voor biobased producten. De zichtbaarheid van biobased producten kan aanzienlijk verbeterd worden door adequate labels. Standaardisering is nodig.

Lees hier de strategie van EUBA