Federatie Bio-economie en Platform Bio-energie gaan samenwerken

13 juli 2018

De Federatie Bio-economie en het Platform Bio-energie gaan de handen ineen slaan. Daarvoor is een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het accent ligt op het delen van inzichten en op communicatie rondom biomassa. Beide organisaties maken zich sterk voor een verstandige inzet van duurzame biomassa voor klimaatdoeleinden. Daarbij geldt dat duurzame biomassa bij voorkeur ingezet wordt in de chemiesector en in de materialen, bijvoorbeeld bouwmaterialen. Daarmee slaan we CO2 op in materialen en producten. De reststromen uit de land- en bosbouw die hiervoor niet inzetbaar zijn, kunnen nuttig gebruikt worden als bio-energie.