Fokke Goudswaard ambassadeur PBE

8 maart 2018

Vandaag nam het Platform Bio-energie (PBE) afscheid van zijn voorzitter Fokke Goudswaard en benoemde hem meteen tot ambassadeur. Het platform Bio-energie is onder het voorzitterschap van Fokke Goudswaard uitgegroeid tot een gezaghebbend en veelzijdig netwerk van producenten, leveranciers en dienstverleners in de bio-energie. Onvermoeibaar en met oog voor de maatschappelijke discussie toonde Fokke aan dat bio-energie echt nodig is voor de energietransitie. En dat bio-energie ook bij kan dragen aan bijvoorbeeld duurzaam bosbeheer. Het PBE heeft vanaf vandaag in de persoon van zijn oud-voorzitter een bevlogen en deskundig ambassadeur.  De Federatie Bio-economie Nederland wenst Fokke succes toe in zijn nieuwe rol en hoopt hem vaak tegen te komen.

Zie hieronder het persbericht van het PBE:

——————————————-

“Platform Bio-Energie benoemt Fokke Goudswaard tot ambassadeur

08 maart 2018

Platform Bio-Energie (PBE) heeft Fokke Goudswaard benoemd tot haar ambassadeur. In deze vertegenwoordigende en adviserende rol zal hij zijn kennis en ervaring voor PBE en de bio-energie sector blijven inzetten.

Fokke Goudswaard heeft per 1 maart afscheid genomen na acht jaar bestuurslidmaatschap van PBE, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. In die tijd heeft hij zich met zeer veel toewijding ingezet voor het bevorderen van de bio-energie in Nederland.

PBE is de belangenbehartiger van bedrijven in de bio-energie productieketen en ondersteunende dienstverleners. Het streeft naar maximale toepassing van biomassa in de Nederlandse energievoorziening. PBE is ook een onafhankelijk aanspreekpunt voor overheden en andere belanghebbenden.

Bio-energie speelt een cruciale rol in de energietransitie. Het is de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie in Nederland met een aandeel van ruim 60%[1]. En bio-energie vormt een integraal onderdeel in de transitie naar een nieuwe, fossiel-vrije en CO2-arme biobased economy.

Henk Wanningen, interim-voorzitter PBE: “Wij zijn Fokke zeer erkentelijk voor zijn enorme inzet al die jaren voor PBE en de bio-energiesector. Zowel inhoudelijk als in het onderhouden van goede relaties met de vele contacten bij de achterban, andere bedrijven, organisaties en overheden. Wij zijn daarom heel blij dat hij als ambassadeur actief betrokken blijft om zijn kennis en netwerk te blijven inzetten voor PBE”.

Per 1 maart fungeert Henk Wanningen als interim-voorzitter van PBE. Op dit moment is PBE bezig met een strategische heroriëntatie om het functioneren van PBE binnen de snelle ontwikkelingen van de energietransitie te behouden en te versterken. Met de afronding dit voorjaar, zal naar verwachting ook de nieuwe voorzitter bekend worden gemaakt.”

[1] CBS. Hernieuwbare energie in Nederland 2016. Bruto eindverbruik.