Groene Hart Werkt!: “Overheid heeft nog moeite met transitie”

6 oktober 2017

 

Ondernemingen, onderwijsinstellingen (MBO tot Universitair),en gemeenten uit het Groene Hart werken met steun van de provincie Zuid-Holland samen in het platform Het Groene Hart Werkt!. Er zijn inmiddels een kleine 10 projecten: onder andere een kaasacademie, bermgras als grondstof, stedelijke herverkaveling, CIV Smart Technology, pyrolyse, natte teelt (w.o. lisdodde) en Topsurf. Aan de projecten doen ondernemers en onderwijsinstellingen mee, en vaak ook een of meer gemeenten in het Groene Hart. Woerden, Alphen a/d Rijn en Gouda zijn de initiatiefnemers van deze samenwerking.

 

Leren in de praktijk

“Wij zijn niet zozeer bezig met visie-ontwikkeling of met strategie. We zijn gewoon begonnen met projecten”, zegt Yolanda Ledoux, programma-manager van Groene hart Werkt!. “We denken in de eerste plaats vanuit bedrijven: wat is er nodig om de groener te produceren of om groene producten naar de markt te brengen. Hoe kom je aan groene grondstoffen? En wat kun je daar allemaal mee doen? En dan kom je ook al snel uit bij onderwijs en onderzoek. Bedrijven kunnen leren van studenten en studenten en docenten kunnen leren van kennis bij bedrijven. Leerlingen en studenten zijn creatief, en dat hebben we nodig. De overheid heeft vaak moeite met transitie. Er zijn zoveel regels, en voor inspectie diensten is het lastig om buiten de bestaande paden te denken. Daarom zijn we gewoon begonnen, want in de praktijk komen eventuele hindernissen en mogelijke oplossingen vanzelf bovendrijven.

 

Gras en mest tegen bodemdaling

Johan van Veen: “Kijk bijvoorbeeld naar bodemdaling. Dat is hier een groot probleem. De bodem daalt met 1 centimeter per jaar. Je kan er iets aan doen, bijvoorbeeld met gras en met mest. Maar er zijn allerlei regels rondom mest waardoor dat in de praktijk lastig is. Het project Topsurf onderzoekt op 5 locaties hoe een mengsel van mest, bagger en plantenmaterialen bij kan dragen aan bodemverbetering en bodemdaling tegen kan gaan. We hebben daarvoor een Green Deal afgesloten en zijn met het ministerie van EZ en RVO het overleg aangegaan om te kijken hoe we binnen de bestaande regelgeving dit experiment toch mogelijk kunnen maken

 

Van elkaar leren

De Federatie Bio-economie is een goed initiatief, vinden ze bij het Groene Hart. Yolanda Ledoux: “Als we elkaar kunnen helpen, dan ben ik al blij. De overheid kan het niet alleen, bedrijven ook niet. Wij kunnen van elkaar leren. Binnen de Federatie kunnen we nieuwe contacten opdoen en de ervaringen uit de rest van land benutten in het Groene Hart. En gezamenlijk kunnen we voorstellen doen voor betere regelgeving en goed beleid”.