Jacco Peene, Alltech: “wij willen bijdragen aan oplossingen”

27 september 2018

 

De uitdaging voor de landbouwsector is enorm: een groeiende wereldbevolking voeden en tegelijkertijd serieus werk maken van het verminderen van de milieudruk. Ofwel: meer productie, minder vervuiling. Alltech, actief in ruim honderd landen weet dat het kan. Door radicaal te denken, door nieuwe technologie in te zetten en door meer uit gaan van natuurlijke processen.

 

Plant-specifieke bemesting

Jacco Peene werkt in Nederland voor Alltech. Van oorsprong was de Ierse oprichter van Alltech actief in de bierbrouwerij – hij had veel kennis van gisten. Toen hij ontdekte dat toevoeging van gist aan veevoer ook de melkproductie van koeien vergroot werd dat het begin van de ontwikkeling van nieuwe landbouwmethodes en van een bedrijf met een missie. Peene: “Die missie spreekt mij aan. We werken met hoog technologische maar eenvoudige principes en denken vanuit het dier, de consument en het milieu. Het begint vaak bij bodembeheer. Je kan wel al het stro en stoppels weghalen van het land, maar daarmee vermindert de kwaliteit van de bodem en is de kans groter op bodem gerelateerde ziektes en andere opbrengstderving. Enkel bemesten met traditionele kunstmest is niet de oplossing. Door bijvoorbeeld binding van organische mineralen aan aminozuren sluit je beter aan hoe planten en dieren hun nutriënten opnemen. En dat is efficiënter: de plant hoeft minder moeite te doen om de voedingsstoffen op te nemen. Er spoelt bovendien minder uit naar het milieu en er is minder CO2-uitstoot bij de productie van voedsel dan bij kunstmest mogelijk is.”

 

Regionaal of mondiaal?

Alltech staat voor een mondiale aanpak van de landbouwvraagstukken. Tegenwoordig zijn er ook veel tegengeluiden te horen: voedselvoorziening en het gebruik van biomassa moet je op regionale schaal optimaliseren, bijvoorbeeld binnen Noordwest-Europa. Maar dat is volgens Peene ook een vorm van verspilling: “je kan beter één schip laten varen dan 1000 vrachtwagens. Bovendien: als de boeren in elke regio doen waar ze goed in zijn en wat past bij het klimaat, de bodem en andere natuurlijke omstandigheden dan produceer je gezamenlijk een hoogwaardig en divers palet aan voedsel of andere producten. En bij goed produceren gaat het niet alleen om relatief lage kosten, maar ook om een zo laag mogelijke footprint.”

 

Biobased materialen

De Federatie Bio-economie is relevant omdat daar gedacht wordt over de hele keten. Samenwerking in de ketens is belangrijk om CO2 uit reststromen vanuit de landbouw die niet nodig zijn in de voedselketens op te slaan in materialen. Peene: “Daarmee verlagen we footprint van de landbouw. Wij denken graag mee”.