Kijk Scherper naar Biomassa

11 september 2018

Reactie op het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord

September 2018, Federatie Bio-economie Nederland

Het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord onderschrijft het belang van de inzet van biomassa bij het realiseren van de Nederlandse klimaatdoeleinden. Dat is positief. Maar een gedegen analyse van de bijdrage die biomassa in de transitie naar een low carbon economie kan leveren ontbreekt vooralsnog. Duidelijk is dat biomassa aan iedere ’tafel’ nodig is. Inzet van plantaardig materiaal is soms de beste oplossing om fossiele grondstoffen te vervangen en dus om de CO2-uitstoot te verminderen. De Federatie Bio-economie Nederland pleit voor een scherpere en beter onderbouwde visie op het gebruik van biomassa voor het realiseren van klimaatdoelen. Scheer niet alle biomassa over één kam, en kijk verder dan alleen de zogenaamde schoorsteenemissies. Dan wordt duidelijk onder welke voorwaarden biomassa een positieve bijdrage levert aan het klimaat, maar ook wanneer biomassa juist niet ingezet moet worden. Zo kunnen bestaande meningsverschillen over de inzet van biomassa overbrugd worden. Een gezamenlijke aanpak is nodig om de transitie naar een low carbon economie vorm te geven én betaalbaar te maken. Daarbij zijn kleine stappen vooruit nuttig en nodig. Maar als we niet tegelijkertijd ook investeren in radicale innovatie zitten we nog decennialang vast aan fossiele grondstoffen. Er is wel haast bij een voortvarende aanpak:  Nederlandse ondernemers zijn gemotiveerd om op allerlei manieren een bijdrage te leveren. Dat vraagt een duidelijk beleid. Een eerste reactie op het hoofdlijnen voorstel.  

lees hier de reactie: Kijk Scherper naar Biomassa