Monique Wekking, TNO: “Wij zijn gewoon bezorgd dat biobased ondersneeuwt”

8 november 2017

TNO is blij met het initiatief om de Federatie Bio-economie Nederland op te richten. Monique Wekking, Sr. business developer ‘Sustainable Chemical Industry’ bij TNO is het van harte eens met de prioriteiten van de Federatie. “Er zijn nu weer allemaal nieuwe hypes, de circulaire economie bijvoorbeeld. Terecht dat daar aandacht voor is, maar dat gaat wel ten koste van de focus op biobased. De ontwikkeling bio-economie gaat niet vanzelf, er is beleid nodig voor een langere termijn. Het duurt jaren voordat nieuwe technologie ook commercieel rendabel is. De overheid heeft een belangrijk rol hierbij, zeker als het gaat om marktontwikkeling. Het is nu lastig voor bedrijven. De SDE+ subsidie voor inzet van biomassa in de energiesector zet bedrijven in chemiesector op achterstand. En daarbij is de olieprijs nog steeds laag waardoor ‘bio’ relatief duur is”.

Grondstoffenproducent

“We onderschrijven ook zeker jullie nadruk op belemmeringen. Wij zien ook in de wet- en regelgeving nog steeds belemmeringen. De afvalwetgeving is echt niet meer van deze tijd. De afvalindustrie wil grondstofproducent worden – maar er is nog een lange weg te gaan voordat dat op grote schaal kan gebeuren.”

Luiers

Even belangrijk is volgens Wekking het maatschappelijk debat. “Biomassa is soms omstreden. Meer duidelijkheid over de noodzaak om biomassa in te zetten voor verduurzaming is zeker nodig. Dat gaat het om de grote discussies. Maar het gaat ook om kleinere dingen. Wij kijken bijvoorbeeld naar hergebruik van luiers. Daar kunnen we eigenlijk van alles mee. Goed voor het milieu, goed voor de circulaire economie. Maar voor je het weet maken consumenten bezwaar – en daar sta je dan met je innovatieve product. Een goed maatschappelijk debat zowel over grote thema’s als over de praktische invulling is echt hard nodig. TNO wil daar zeker ook aan bijdragen!”.

Bio-aromaten 2025

TNO is op meerdere manieren actief binnen de bio-economie. TNO-Voeding, binnenkort samen te voegen met Wageningen Research, kijkt naar reststromen uit de agri-voedselketens. Hoe kunnen uit de reststromen weer eiwitten geproduceerd worden? En kunnen die eiwitten vervolgens op een goede manier ingezet worden in de diervoeders en voedselketens?

Daarnaast heeft TNO zich gecommitteerd aan Duurzame Chemie (Sustainable Chemical Industry). Veel aandacht gaat naar Biorizon Shared Research Center, waarvan TNO co-initiator is. Binnen Biorizon wordt technologie ontwikkeld om biomassa om te zetten naar bio-aromaten. Wekking: “ Ons doel is dat de productie van bio-aromaten in 2025 commercieel mogelijk is. Er is nog een lange weg te gaan, maar in samenwerking met bedrijven, met Green Chemistry Campus, andere kennisinstellingen en overig belanghebbende organisaties hopen we dit doel (en nog veel meer) te bereiken.”