Naar een ketenbenadering in het klimaatbeleid

21 juni 2019

De Federatie Bio-economie bepleit een klimaatbeleid dat voorbij de Nederlandse schoorstenen kijkt. In de hele productieketen van grondstofwinning tot verwerking tot eindproduct zijn vaak stappen mogelijk om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen. Denk aan beter landgebruik, schoner transport of duurzame bouwmaterialen. De business case voor duurzame keuzes is vaak niet of moeilijk rond te krijgen. Dat is jammer want zo laten we veel kansen liggen. Veel bedrijven willen hun footprint verlagen. Een nieuw beleid waardoor reducties buiten de schoorsteen geregistreerd en beloond worden kan veel ondernemers kansen bieden. Nederland kan met zijn internationaal georiënteerde economie een belangrijke aanjager zijn van duurzame productieketens.

Onderstaande notitie zet uiteen hoe dit ketenbeleid vorm kan krijgen. Reacties zijn welkom op info@bio-economie.nl

lees hier de notitie:pdfFBNscope3 emissiesversie1