Nova-instituut: 1e generatie biobrandstoffen niet slechter de 2e generatie

13 september 2017

Het Nova-Instituut publiceerde vandaag een korte versie van een studie naar duurzaamheid van biobrandstoffen. Conclusie: 1e generatie feedstock is niet minder duurzaam dan 2e generatie. De studie meet de duurzaamheid van 1e en 2e generatie biobrandstoffen aan de hand van 12 criteria. De belangrijkste daarvan zijn CO2-reductie en concurrentie met voedsel. Zowel 1e als 2e generatie biobrandstoffen scoren goed op CO2-reductie. Wat betreft concurrentie met voedsel zijn 1e generatie biobrandstoffen niet slechter. De productie is efficient en draagt bij aan betere algehele landbouwefficientie. Voor biobrandstoffen worden vaak niet eetbare delen van voedselgewassen gebruikt. Verwaarding van bijvoorbeeld tarwestengels  levert  boeren een beter inkomen. Daarnaast wordt overproductie benut. De studie werd verricht in de context van de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED). De auteurs bevelen aan om voor 2030 een verplicht bijmengpercentage van 15% in te stellen en het aandeel van 1e generatie niet verder te verlagen dan de nu geldende 7%.  Verder moet de EU de productie van geavanceerde biobrandstoffen blijven stimuleren. Zie hieronder de korte versie van het rapport