Petra Koenders, GCC: “Wij zijn een opschalingscampus”

6 september 2017

 

 

De Green Chemistry Campus  (GCC) in Bergen op Zoom biedt bedrijven die willen opschalen faciliteiten zoals laboratoria en demoruimte, maar ook hulp bij business development, financiering en PR. De focus ligt op biobased chemicaliën, materialen, coatings en kleurstoffen voor de (ver)bouw- en verpakkingssector.

Bouw en verpakkingen

Petra Koenders, directeur (GCC): “Deze focus sluit aan op wat er al in de regio gebeurt – en de bouw- en verpakkingsmaterialen zijn grote stromen. Als we in die sectoren iets kunnen betekenen, dan maken we echt meters. We verbinden bedrijven, faciliteiten en kennis aan elkaar. Daarbij werken we samen met bekende spelers zoals SABIC, Cosun, Cargill en de Suikerunie, maar ook met MKB-bedrijven en andere locaties binnen en buiten de Biobased Delta.

Vooral kleine bedrijven hebben vragen rond opschaling: hoe pak je dat aan, hoe financier je het en hoe bereik je uiteindelijk de markt. De Campus ontzorgt dit soort bedrijven door het bieden van maatwerk. Bedrijven kunnen huurder worden op ons terrein en gebruik maken van de faciliteiten en diensten, maar andere vormen zijn ook mogelijk: deelnemen aan een project of aan een kortlopend programma.”

 

Geen dingen dubbel doen

Waarom sluit de GCC zich aan bij de Federatie? Koenders: “In de eerste plaats omdat wij wat te bieden hebben. We hebben in Zuidwest-Nederland een netwerk, we hebben kennis, ervaring en unieke faciliteiten. Daar hebben anderen ook wat aan. En wij kunnen via de Federatie ons netwerk ook weer verbreden en van anderen leren. Er is zoveel te doen op het gebied van biobased. Het is van belang dat we niet alles dubbel doen; we moeten op zijn minst op de hoogte zijn van wat iedereen doet. Daar kan de Federatie een rol in spelen. En hopelijk kan de Federatie ook een gemeenschappelijke stem zijn. Wij hopen dat het nieuwe kabinet het programma voor groene groei voortzet. De green deals moeten versterkt worden, een groen inkoopbeleid is nodig om de marktvraag te stimuleren, want de vraag naar biobased blijft nog een punt van zorg. Tot slot zou er wet- en regelgeving moeten komen die biobased stimuleert in plaats van belemmert, zoals nu helaas vaak het geval is.”

 

Beroepsonderwijs

“Wij pleiten ook voor goede samenwerking met het beroepsonderwijs”, zegt Koenders. “De universiteiten en hogescholen zijn goed aangesloten, dat is belangrijk, maar ook het beroepsonderwijs is onmisbaar. Op de Campus werken bedrijven samen met ROC’s, hogescholen én universiteiten. Maar ook met onderzoeksinstellingen zoals TNO, ECN en het Vlaamse VITO en met lokale, regionale en landelijke overheden. Onze filosofie is dat samenwerking de sleutel tot succes is en ik verwacht dat de Federatie daar een goede rol in kan spelen. De Campus levert daar weer graag een bijdrage aan.”