Rabobank: “De bio-economie is het kloppend hart van de circulaire economie”

25 augustus 2017

 De Rabobank ziet de bio-economie als een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. Voor Nederlandse bedrijven liggen er veel kansen, maar er moet ook nog veel gebeuren. De transitiefase is niet gemakkelijk.

Richard Piechocki: “Wij willen graag investeren in de bio-economie, dat ligt ook voor hand met onze achtergrond in de landbouw. We doen er veel aan, we organiseren kennisdeling en brengen de agro- en chemiesector bij elkaar. We doen mee met het transitieteam Biomassa en Voedsel van de overheid. En we werken aan ons eigen beoordelingssysteem. Voor de circulaire economie zijn andere parameters nodig. Hoe bereken je restwaarden bijvoorbeeld, hoe neem je reststromen mee in het resultaat?”.

 

Waardevolle functionaliteiten

“We zijn steeds meer gaan zien dat biomassa niet alleen voor de voedingssector van belang is maar voor een hele reeks van sectoren. Er zijn waardevolle functionaliteiten, die je zeker ook kunt vermarkten. De bio-economie is het kloppend hart van de circulaire economie. Belangrijk voor Nederland, belangrijk voor de Rabobank.”

 

Superbelangrijk

De Rabobank heeft wel even nagedacht over de aansluiting bij de Federatie. “Piechocki: er zijn al veel koepels en initiatieven, en de overheid heeft al transitieteams. We vroegen ons af wat de Federatie nog kan toevoegen. Maar als de Federatie bij kan dragen aan een beter investeringsklimaat, een level playing field en betere wetgeving dan is dat goede zaak. Wij zien vaak ondernemers die goede ideeën hebben maar nog te weinig afnemers. Dan is de business case onzeker. Meer bekendheid voor biogrondstoffen en –materialen , meer vraag hiernaar , ook vanuit de overheid, en een biobased label – dat is allemaal nodig. Allemaal goede plannen waar we de Federatie graag in steunen want de bio-economie is superbelangrijk”