RBCN: “duurzame samenwerking in de biomassaketen is nodig”

12 september 2017

 

RBCN (Rotterdam Biomass Commodities Network) brengt partijen in de biomassa-keten bij elkaar om zo een meer efficiënte benutting van grondstoffen te realiseren. Voor grootschalig gebruik van biomassa is standaardisering nodig. Het realiseren van een commodity betekent al per definitie een optimalisatie van portfolio’s, waardoor overschotten/opslagen en overige kosten geminimaliseerd kunnen worden.

Duurzaamheidscritera

Bij de standaardisering spelen ook duurzaamheidcriteria een belangrijke rol. Nederland kent al de strengste criteria in de wereld. RBCN pleit met de betrokken bedrijven/partners/deelnemers voor een praktische invulling van duurzaamheidsprincipes.

Werk te doen in Brussel

De Federatie Bio-economie kan helpen om op dit gebied een world-wide level playing field te creëren. Dat is goed voor duurzaamheid van de bosbouw en van de landbouw maar ook optimale economische benutting van biomassa. Wij hopen dat de Federatie helpt met de lobby in Brussel, zeker bij de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED 2). Daarnaast moet er voorwerk gedaan worden voor COP 22. Met een duidelijke focus op duurzaamheid kan de Federatie er toe bijdragen dat onze havens wereldwijd een duurzaamheid signatuur verkrijgen.

 

Peter-Paul Schouwenberg

Voorzitter RBCN