Revolutie in de perifere regio’s: de bio-economie brengt verandering!

19 mei 2018

Hoe ziet de bio-economie eruit in pakweg 2040? Wat betekent de bio-economie voor Nederland, voor de inrichting van ons land, voor de verhouding stad en platteland? Staat de bio-economie voor kleinschalige landbouw of voor moderne high tech industrie? Of voor een combinatie van beide? Die vragen zijn beantwoord door een internationale groep studenten van de WUR.

Perifere revolutie!

De antwoorden van studenten zijn interessant: de bio-economie in 2040 wordt gedreven door de regio’s die nu ‘perifeer’ zijn. Om de bio-economie een impuls te geven zijn groeipolen nodig – grootschalige verwerking en bewerking van biomassa tot tussenproducten en producten. Het ligt voor de hand deze groeipolen te situeren in gebieden met een groot biomassa-aanbod. Dat zijn de perifere regio’s. In die regio’s is de bio-economie een sterke impuls voor sociaal-economische groei: een perifere revolutie.

Om dit mogelijk te maken is technologie-ontwikkeling nodig en een krachtig overheidsbeleid, ook op EU-niveau. Europa moet de vage actieplannen achter zich laten en concrete doelen benoemen. Bijvoorbeeld 40% van de op fossiele grondstoffen gebaseerde materialen en chemische producten moet in 2040 biobased zijn.

Lees hier het volledige rapport: Policy Report ACT WUR 2018

Bekijk hier de tekening van de perifere revolutie:Tekening periphery revolution