Vereniging Afvalbedrijven: “Wij willen inspringen op nieuwe initiatieven”

14 december 2017

De afvalsector is volop in beweging. Ze gaat toe naar een samenleving waarin reststromen of afgedankte producten grotendeels worden gebruikt voor nieuwe producten of energie. Dat vraagt nogal wat van de afvalsector: een hernieuwde kijk op inzamelen, sorteren, bewerken, vermarkten en het ontwikkelen van nieuwe businesscases. Jennifer Koster-Bos, beleidsmedewerker en secretaris van de Afdeling Bioconversie, en Daniëlle van Vleuten, beleidsmedewerker communicatie, van de Vereniging Afvalbedrijven over de uitdagingen voor de branche.

 

De Vereniging Afvalbedrijven is een brancheorganisatie, zij voert lobbyactiviteiten uit voor haar brede achterban om de belangrijke rol van de afvalbranche in de verduurzaming van de samenleving voor het voetlicht te krijgen. Hiertoe heeft zij binnen haar vereniging de verschillende facetten van afvalmanagement gebundeld en verdeeld naar verschillende afdelingen. De leden van de Afdeling Bioconversie maken zich sterk voor een breed draagvlak voor het gescheiden inzamelen en het hoogwaardig verwerken van gft-afval. De transitie naar de biobased economie vormt een belangrijke pijler hierin. In Den Haag, en zeker ook in Brussel, is de Afdeling Bioconversie volop bezig met haar lobby. Specifiek richt zij zich op regelgeving op het gebied van afval, maar ook op meststoffen bijvoorbeeld. Op dit moment vindt de herziening van de Europese meststoffenwetgeving plaats in Brussel en wordt in Nederland de laatste hand gelegd aan het 6e Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn. Beiden zijn van belang voor de leden van de Afdeling Bioconversie, die zich recent heeft aangesloten bij de Federatie Bio-economie Nederland.

 

Keukenafval

 De activiteiten van de Afdeling Bioconversie zijn verdeeld over drie pijlers. De eerste pijler richt zich op de inzameling van het gft-afval. Dat loopt goed, maar er kan meer. Ten eerst is goed scheiden bij de bron belangrijk om zuivere stromen te krijgen die goed zijn te verwerken tot hoogwaardige producten waarvoor afnemers bestaan. Een ander aandachtspunt is keukenafval. Vooral in de hoogbouw is het, door gebrek aan ruimte binnenshuis, lastig om dit gescheiden te houden. Er lopen momenteel pilots om te onderzoeken hoe dit beter kan. Er is meer nodig dan gf-bakjes voor op het aanrecht. Het hoogbouwproject werkt aan een menukaart met bruikbare instrumenten. Die richten zich onder meer op activering, commitment, sociale norm en attitudebeïnvloeding.

 

Compost

De tweede pijler van de Afdeling Bioconversie staat in het teken van het composteren van gft-afval. Het belang van composteren van gft-afval is groot. Compost draagt bij aan de opslag van CO2 en aan bodemvruchtbaarheid. Belangrijk voor het klimaat, maar ook voor de kwaliteit van de bodem en daarmee voor de landbouw. Maar er moet nog wel wat gebeuren in de wet- en regelgeving voor nutriënten, zodat compost beter kan concurreren met mest. Mest voegt geen organische stof toe aan de bodem, compost doet dat wel. Om deze boodschap, maar ook de bijdrage die compost levert aan het verbeteren van het klimaat, te onderbouwen en breder te communiceren, zet de afdeling in op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het vormen van allianties om de lobby breder voor het voetlicht te krijgen.

 

Waste2Aromatics

De derde pijler is gericht op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de biobased economy. Naast een verdere ontwikkeling in de productie van compost, kan uit gft-afval diverse waardevolle organische grondstoffen worden gehaald. De leden werken hard aan nieuwe veelbelovende gft-producten. Dat doen ze samen met onderzoekers van kennisinstellingen en met elkaar. De gft-sector trekt gezamenlijk op en bundelt de onderzoeksinspanningen. Die pre-competitieve samenwerking is essentieel om een grote stap voorwaarts te kunnen maken richting de biobased economy. Een veelbelovend project is Waste2Aromatics: de productie van bio-aromaten uit gft, een chemische verbinding in producten als verf, tapijten, coatings en plastics. Een mooi project, want de chemische industrie zit te springen om een duurzame vervanger voor aromaten uit olie.

Voor onze leden ligt een belangrijke toekomst in de biobased economy. Dit is voor de Afdeling Bioconversie de belangrijkste reden om aan te sluiten bij de Federatie Bio-economie Nederland. Zij wil aangehaakt zijn op nieuwe initiatieven en nieuwe ontwikkelingen op dat vlak. De afvalsector produceert grondstoffen; samenwerking met nieuwe partners om die grondstoffen te benutten, helpt de economie en het milieu vooruit. De Vereniging Afvalbedrijven heeft veel contacten, bijvoorbeeld met de chemie-industrie, maar zij hoopt haar netwerk verder te verbreden en kennis te delen. Lidmaatschap van de Federatie kan ook bijdragen aan breed gedragen standpunten. Een gezamenlijke stem is een krachtig signaal naar de overheid. Goed beleid is voor haar achterban essentieel.

 

Jennifer Koster-Bos en Daniëlle van Vleuten