Welkom!

26 juni 2017

We zijn online! Welkom op de website van de Federatie Bio-economie Nederland! U vindt op deze website informatie over onze plannen, onze visie en onze ambitie. De website is nog niet compleet, maar de komende maanden zullen we veel nieuws en nieuwe links toevoegen. Het blok met pagina’s voor en bedrijven en kennisinstellingen is nog leeg. De links naar het internationale beleid zijn nog niet geactiveerd. Dat komt binnenkort.  We hopen ook de lijst met aangeslotenen snel te kunnen uitbreiden. Onder de kop ‘Wie doen er mee?’ ziet u de vijf early birds die zich al hadden aangesloten bij de Federatie voordat de statuten van de Stichting waren ondertekend. Dank aan dit vijftal! Hoe meer bedrijven, wetenschappers, onderzoekers, ZZP-ers, NGO-ers, branche-organisaties, overheidsinstellingen, universiteiten en hogescholen of bestaande platforms zich aansluiten, hoe krachtiger de Federatie Bio-economie Nederland is!

Potentie

Wij denken dat een duurzame bio-economie een grote bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van ‘Parijs’. En we denken dat de bio-economie een impuls kan zijn voor werkgelegenheid en groei in de Nederlandse chemie, havens, logistiek, de luchtvaart, de landbouw en bijvoorbeeld de voedselsector. Maar dan moeten we de handen ineen slaan! Samen werken, samen kijken welke stappen we kunnen zetten om de duurzame bio-economie te realiseren. Wij willen daar ons steentje aan bijdragen. Als u zich de Federatie Bio-economie Nederland wilt versterken dan kan dat via de knop ‘Aanmelden’. Aansluiting bij de Federatie is gratis. We hebben geen subsidie, daarom werken we met crowd funding. Wilt u iets bijdragen dan is ons bankrekeningnummer te vinden onder ‘contact’.  Een bijdrage is welkom, want al werken we low budget, aan activiteiten en aan de website zijn kosten verbonden.

Dit is het moment!

Uit alle gesprekken die we gevoerd hebben voorafgaand aan de oprichting van de Federatie Bio-economie Nederland concluderen we een ding: dit is het moment! Er is een nieuwe regering in de maak, de ministeries van EZ en I&M hebben veel voorbereidend werk gedaan. Bedrijven zijn enthousiast en ambitieus, er is veel belangstelling bij universiteiten en hogescholen, en studenten staan te popelen. Wij gaan aan de slag! Doe mee, denk mee, praat mee en volg onze website!

Graag tot ziens,

Dorette Corbey, Roel Bol en Hans Langeveld