De Federatie Bio-economie Nederland vindt het belangrijk dat het debat over de duurzaamheid van biomassa voortgaat en vooral dat het ook resultaten oplevert. De regering heeft zich uitgesproken voor een duurzaamheidskader dat voor alle biomassa geldt, ongeacht de toepassing. Het is nu van belang daar invulling aan te geven. Op een manier die zowel ambitieus als werkbaar is.  Aanknopingspunten zijn te vinden bij het Advies Duurzaamheidscriteria 2020 (zie www.corbey.nl).

Voor de Raad voor Duurzaamheidsvraagstukken worden vertegenwoordigers gevraagd uit verschillende sectoren (landbouw, visserij, bosbouw, voedsel, veevoeders, materialen, chemie, elektriciteit, warmte, brandstof, banken), uit NGO’s en certificerende instellingen en daarnaast onafhankelijke deskundigen. Mocht u willen deelnemen aan deze Raad dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken (zie onder contact, contactformulier – vermeld bij onderwerp:duurzaamheid).