• studie naar de potentie van bio-energie in Environmental Development 23 (2017) 57-64. Zie: The role of bioenergy in a climate-changing world
  • Nieuwe studie van het Nova-Instituut: 1e generatie feedstock niet minder duurzaam dan 2e generatie. De studie meet de duurzaamheid van 1e en 2e generatie biobrandstoffen aan de hand van 12 criteria. De belangrijkste daarvan zijn CO2-reductie en concurrentie met voedsel. Zowel 1e als 2e generatie biobrandstoffen scoren goed op CO2-reductie. Wat betreft concurrentie met voedsel zijn 1e generatie biobrandstoffen niet slechter. De productie is efficient en draagt bij aan betere algehele landbouw efficiëntie. Voor biobrandstoffen worden vaak niet eetbare delen van voedselgewassen gebruikt. Verwaarding van bijvoorbeeld tarwestengels  levert  boeren een beter inkomen. Daarnaast wordt overproductie benut. De studie werd verricht in de context van de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED). De auteurs bevelen aan om voor 2030 een verplicht bijmengpercentage van 15% in te stellen en het aandeel van 1e generatie niet verder te verlagen dan de nu geldende 7%.  Verder moet de EU de productie van geavanceerde biobrandstoffen blijven stimuleren. Zie hieronder de korte versie van het rapport
  • Food transition 2030! Hoe kunnen we duurzame betaalbare en gezonde voeding produceren voor een groeiende wereldbevolking? Frans Kampers en Louise Fresco (WUR) identificeren vier uitdagingen: duurzame en gezonde voeding, reductie van broeikasgassen, circulariteit en efficient omgaan met grondstoffen en innovatie. Er zijn oplossingen maar dat vereist o.a. een next-level landbouw, betere benutting van mariene bronnen en grondstoffen en multidisciplinaire samenwerking door de hele keten. Klik hier voor de studie Food Transition 2030.