Belemmeringen voor de bio-economie: voorlopige conclusies

20 september 2017

De Federatie Bio-economie Nederland heeft de spelers in de bio-economie gevraagd de belangrijkste belemmeringen voor de ontwikkeling van de bio-economie te benoemen. Uit de eerste tien antwoorden kunnen we de volgende voorlopige conclusies trekken.

Aan de aanbodkant:

Er is onzekerheid over de beschikbaarheid van betaalbare biomassa, er zijn hogere kosten dan bij fossil based productie en daarbij nog onzekerheid over duurzaamheidsaspecten. Daarnaast is er een gebrek aan financiering van innovatieve processen en producten. De benodigde kennis is niet altijd voorhanden. Tevens ontbreken standaarden, hetgeen inkoop en handel bemoeilijkt en hebben veel reststromen een ‘afvalstatus’.

Aan de vraagkant:

Er ontbreekt een stabiele vraag naar biobased producten. Er is geen duidelijk markt vanwege onbekendheid met (de voordelen van) biobased producten en het imago van biomassa. Daarbij komt nog dat prijs van biobased producten vaak hoger is in vergelijking met fossiel. Er is onzekerheid over het beleid van de overheid op het gebied van marktontwikkeling na 2020.

Kortom:

De belemmeringen in de wetgeving lijken – in vergelijking met eerdere inventarisaties – afgenomen, behalve op het gebied van afvalregels. Het beleid moet echter beter (beprijzing fossiel, investeringssteun, marktontwikkeling, duurzaamheidskader, harmonisatie, toekomstperspectief) en er is behoefte aan meer duidelijkheid over de voordelen van biobased.

Wat kan de Federatie doen? 

Uit de inventarisatie blijkt ook dat er voor de Federatie veel werk te doen is: een rol spelen in de publieke discussie over biomassa, bijdragen aan de bekendheid van biobased producten en zeker ook bijdragen aan een beter beleid voor de bio-economie, zowel in Nederland als in Europa.

Begin oktober publiceert de Federatie een overzicht van alle antwoorden. Heeft u nog niet meegedaan aan de inventarisatie? Klik hier voor de vragenlijst!