Klimaatakkoord biedt kansen voor duurzame en circulaire bio-economie

14 februari 2019

Het klimaatakkoord zoals gepresenteerd voor de kerstvakantie is onderwerp van een intensieve discussie. De meningen verschillen over de rol van de industrie en de verdeling van de kosten. De vraag is ook of de voorgestelde maatregelen toereikend zijn. De Federatie Bio-economie is in ieder geval blij met een aantal voorstellen in het klimaatakkoord. Veel nadruk duurzaamheid van biomassa, CO2-footprint, en marktontwikkeling voor duurzame producten. Daar kunnen we zeker wat mee.

De Federatie heeft een concept-reactie opgesteld. Wij leggen deze voor aan de aangeslotenen, en publiceren daarna een definitieve versie. Reacties zijn welkom!

Lees hier de concept-reactie van de Federatie op het klimaatakkoord